Waarom EMD coaching and consultancy?

EMD staat voor Empowering Medical Doctors. EMD is ook de afkorting van “Emergency Medicine Department”. Na mijn opleiding tot Spoedeisende hulp arts heb ik ruim twee jaar in Australie gewerkt. Deze ervaring heeft bijgedragen aan wie ik nu ben. 

De meeste artsen hebben een dynamisch, zich voortdurend ontwikkelend vakgebied. Spoedeisende hulp artsen in het bijzonder. Alle dokters en hulpverleners zijn intrinsiek gemotiveerde, bevlogen professionals. Door mijn coaching en consultancy aanbod wil ik medische professionals sterker maken om met passie de beste zorg te kunnen leveren. Door zelf in balans te blijven. En door middel van krachtige samenwerking en heldere communicatie met je collega’s, team, vakgroep of maatschap.  Dokters die goed in hun vel zitten en goed samen werken, daar wordt de zorg en de patiënt beter van.  Lees verder hoe ik, vanuit mijn positie als (team) coach, intervisiebegeleider en mediator MfN hier aan kan bijdragen. Dat ik zelf in de zorg werk als Spoedeisende hulp-arts knmg is een verbindende factor. Mijn aanbod geldt voor alle medische professionals in de zorg.

Voor Medisch Professionals                                                            

Omdat ik zelf SEH arts knmg ben, kan ik mij goed inleven, in uitdagingen die er veelal zijn voor medisch professionals . Elke medische professional kan op bepaalde momenten in carrière meer inzicht krijgen door middel van coaching. Lees meer over mijn aandachtspunten en aanpak. 

 

Individuele coaching

Teams, vakgroepen en maatschappen

Als zorg professionals werken we voortdurend samen. Hoe kan je collega’s waardevolle feedback geven ? Duidelijke maar respectvolle communicatie binnen je team, vakgroep of maatschap. 
Lees verder op welke wijze ik kan bijdragen aan effectieve en succesvolle samenwerking.

 

Intervisie training

(Team) coaching

Mediation

Samenwerken binnen een ziekenhuis organisatie

Veel verantwoordelijkheid. Regeldruk. Patientenzorg. Opleiden. Verschil van inzicht over zaken waar je het samen eens over moet worden. Zie dit als vertrekpunt om er samen beter uit te komen. Meer info hoe je met meningsverschillen of conflicten omgaat ?

 

(Team) coaching

Mediation