Waarom EMD coaching and consultancy?

EMD staat voor Empowering Medical Doctors. EMD is ook de afkorting van “Emergency Medicine Department”. Spoedeisende hulp artsen hebben een dynamisch, zich voortdurend ontwikkelend vakgebied. Alle (SEH-) dokters zijn intrinsiek gemotiveerde, bevlogen professionals. Door mijn coaching en consultancy aanbod wil ik medische professionals sterker maken om met passie de beste zorg te kunnen leveren, en daarbij zelf in balans te blijven. Samenwerking en heldere communicatie met je collega’s, team, vakgroep of maatschap zijn noodzakelijk. Zorg door dokters die goed in hun vel zitten en goed samen werken, daar wordt de ook patient beter van.  Lees verder hoe ik, vanuit mijn positie als (team) coach, intervisiebegeleider en mediator MfN hier aan kan bijdragen. Dat ik zelf in de zorg werk als Spoedeisende hulp-arts knmg is een verbindende factor. Mijn aanbod geldt voor alle medische professionals in de zorg.

Voor SEH artsen (i.o.)                                                            

Omdat ik zelf SEH arts knmg ben, kan ik mij goed inleven, in uitdagingen die er veelal zijn voor medisch professionals. Balans werk en privé. Samenwerken. Opleiden. De beste (acute) zorg willen leveren. Elke medische professional kan op bepaalde momenten in carrière meer inzicht krijgen door middel van coaching. Lees meer over mijn aandachtspunten en aanpak. 

 

Individuele coaching

Teams en vakgroepen die Spoedeisende zorg leveren

Als SEH artsen en zorg professionals werken we voortdurend samen. Hoe kan je collega’s waardevolle feedback geven ? Duidelijke maar respectvolle communicatie. Anderen motiveren. Samen oplossen.
Lees verder op welke wijze ik kan bijdragen aan effectieve en succesvolle samenwerking.

 

Intervisie training

(Team) coaching

Mediation

Spoedeisende zorg binnen ziekenhuis organisatie

De volledige integratie van een zelfstandige spoedeisende hulp in een ziekenhuis is een boeiende uitdaging.  Door mijn achtergrond, als SEH arts in een systeem waar SEH artsen hoofdbehandelaar zijn, heeft mij aanvullend inzicht opgeleverd. Ook het werken op diverse Nederlandse SEH afdelingen geeft inzicht in de organisatie van zorg op een SEH. Wil je weten of dat aanvullend inzicht oplevert voor jouw SEH ?

 

(Team) coaching

Mediation