Waarom EMD coaching and consultancy?

Hoe bedenk je een naam als zelfstandig waarnemend SEH-arts knmg die graag op haar eigen wijze een  bijdrage wil leveren aan groei in een relatief jong specialisme  ?

Mijn overweging was ; hoe kan ik in laten zien “wie ik ben”,  hoe ik daar gekomen ben en waar ik aan zou willen bijdragen.  Mijn beroep is Spoedeisende hulp arts.  Na het afronden van mijn opleiding tot SEH arts heb ik ruim twee jaar gewerkt op een SEH in Perth, West-Australie. (Emergency Medicine Department). Deze periode heeft mij veel geleerd over zowel mijn werk als mijzelf. Na terugkomst ben ik als waarnemer gaan werken omdat ik hoopte ook op een andere manier een steentje te kunnen bijdragen. Aan persoonlijke en professionele groei van artsen in de (acute) zorg; Empowering Medical Doctors. Hoe dat stond nog volledig open toen ik aan dit traject begon. Het viel mij steeds vaker op dat er in de onze wereld vooral aandacht is voor medisch-technische ontwikkeling en veel minder voor de persoonlijke ontwikkeling. Terwijl professionele groei mijns inziens hand in hand gaat met persoonlijke ontwikkeling. Gelukkig is hier in toenemende mate aandacht voor. Door mijn eigen opleidingstraject te ontwikkelen hoopte ik hier aan bij te kunnen dragen. 

 

Voor Medici                                                            

Samenwerken