Intervisie

Respectvol en succesvol samenwerken

De kracht van intervisie ligt in gestructureerde feedback. Feedback geven aan de ander, en eveneens ontvangen van elkaar. In de engelstalige literatuur wordt intervisie “peer review” genoemd. We geven elkaar toch wel vaker feedback ? Waarom is intervisie nodig ?

Juist omdat tijdens een intervisie bijeenkomst een gestructureerd proces wordt gehandhaafd, leren zowel de case-inbrenger en de deelnemers. De deelnemers leren doorvragen en zich verplaatsen in de positie van de ander. Na een proces van verdiepen, reflectie en analyse geeft de groep feedback aan de case-inbrenger. De case-inbrenger leert een open en reflectieve houding aan te nemen en krijgt verheldering in zijn of haar situatie. Er zijn meerdere intervisie werkvormen. Zo leer je van elkaar !

Veiligheid en gelijkwaardigheid zijn een belangrijke voorwaarde voor een intervisie bijeenkomst. Een Intervisie duurt afhankelijk van het aantal deelnemers, ingebrachte casus en gebruikte methodiek 60-120 minuten.

Wil je Intervisie gaan toepassen? Weet dan dat intervisie bijeenkomsten voor medisch specialisten geaccrediteerd worden sinds  Januari 2021. Accreditatie wordt door mij aangevraagd

Reviews

Intervisie is een hele prettige manier om bij je ‘peers’ op gelijkwaardig niveau knelpunten in je ontwikkeling aan te kaarten.

Door de gestructureerde opbouw van de intervisie wordt een knelpunt blootgelegd in opbouwende stappen en kom je uiteindelijk tot een duidelijke kern van ‘het probleem’.

Wanneer dit in een veilige omgeving gebeurt (zoals deze wordt gecreëerd bij intervisie door duidelijke vooraf gestelde regels) is het mogelijk je kwetsbaar op te stellen

Wat belangrijk is om tot de kern van het probleem te komen. Het is een hele mooie manier om door middel vragen door anderen zelf redenerend tot inzichten te komen.

Door de verschillende karakters en coping strategieën uit een groep kun je verschillende tips/tricks/tools gebruiken die je zelf niet had kunnen bedenken.

SEH arts