Mijn missie

In mei 2014 heb ik mijn opleiding tot Spoedeisende hulp arts afgerond. Na het afronden van mijn opleiding heb ik mijn gezin die oceaan over verhuisd om twee en een half jaar te gaan werken in Australie. Het gezondheidszorgsysteem in Australie noemen we een “mature” systeem wat betreft de Spoedeisende geneeskunde. Daarna ben ik teruggekomen naar Nederland en heb in diverse ziekenhuizen gewerkt. Voor mijn opleiding Spoedeisende geneeskunde heb ik als arts zowel intra- en extramuraal gewerkt. Commercieel en bij overheid. Het heeft mij een brede en scherpe blik voor organisaties opgeleverd.

De spoedeisende geneeskunde past het beste bij mij. Het is steeds anders. Er is dynamiek. Wat mij daarnaast fascineert is de mensen, mijn collega’s, die de acute zorg leveren. Ik kreeg steeds meer het gevoel dat ik naast medisch inhoudelijke kennis meer behoefte had aan vaardigheden en kennis om collega’s te inspireren, teams optimaal met elkaar te laten samenwerken. Hoe zorgen we er nou voor dat een spoedeisende hulp afdeling in een ziekenhuis organisatie de juiste positie krijgt om “de beste zorg voor een acute patiënt” te leveren. En om dat te kunnen doen, ben ik een opleidingstraject in gegaan naast nog steeds mijn belangrijkste dagelijkse inspiratie
bron, namelijk spoedeisende hulp arts zijn.

Mijn opleidingstraject bestaat vooral uit coaching/ groepsdynamica en mediation trainingen. Mijn achtergrond en ervaring helpen mij vorm te geven aan waar ik graag aan wil bijdragen: Mens, team en organisatie die in acute zorg werken duurzaam te laten excelleren. In welke vorm dat voor jou/jullie het meest aantrekkelijk is wordt door jou/jullie bepaalt.