Over mij

Mijn missie

Collega’s die samen met mij in de spoedzorg werken vitaal, geïnspireerd, fit en bevlogen houden. Respectvolle en succesvolle samenwerking van vakgroepen en teams die spoedzorg leveren. De Nederlandse spoedzorg efficient houden en toenemende autonomie van ons vakgebied ondersteunen. Kwaliteit van zinnige spoedzorg. Daar wil ik op mijn manier aan bijdragen.

Mijn visie op Spoedeisende zorg

De groei van Spoedeisende geneeskunde als zelfstandig medisch specialisme is een proces dat gedeeltelijk gelijkenis vertoond met landen waar deze groei al is doorgemaakt (USA, Australië). De organisatie van de Nederlandse zorg is echter uniek. Dynamiek ontstaat daar waar we wat van andere rolmodellen of zorgstelsels kunnen leren (of juist niet). Nederlandse Spoedeisende zorg wordt inmiddels grotendeels geleverd door opgeleide Spoedeisende hulp artsen knmg. Daar hoort groei en autonomie van een vakgebied bij die past in reeds bestaande ziekenhuis organisatie’s. Dit proces van voortdurende verandering en groei fascineert mij. Met consultancy probeer ik een bijdrage te leveren aan volwaardige integratie en een zelfstandig vakgebied.

Mijn visie op SEH artsen

Spoedeisende Geneeskunde is een dynamisch vakgebied. Spoedeisende hulp artsen knmg zijn opgeleid om in te spelen op problematiek op een Spoedeisende hulp. Omgaan met wisselende stromen aan patiënten aanbod. Ongedifferentieerde patienten opvangen met aandacht voor specialisme overstijgende casuïstiek. Stabilisatie van instabiele patienten. Procedurele Sedatie en analgesie. Bedside Echo technieken om snel te kunnen differentiëren bij trauma of instabiele patiënten. Groei en toenemende autonomie is belangrijk voor Spoedeisende hulp artsen om kwaliteit van zorg te leveren en bevlogen te blijven. Focus op groei van ons vakgebied en verdere ontwikkeling van het vakgebied van de Nederlandse Spoedarts vind ik belangrijk. Door allerlei oorzaken wordt de verdere groei van ons vakgebied en het uitoefenen van ons vak in al zijn facetten soms belemmerd. Zelf vind ik, dat focus moet liggen op het verder ontwikkelen van de Nederlandse Spoedeisende hulp arts in alle facetten.

Over mij

Ik ben een enthousiaste Spoedeisende hulp arts knmg, met passie voor ons dynamische vak ! Na wat omzwervingen past de spoedeisende geneeskunde het beste bij mij. Zelf ben ik een energiek persoon. Ik sport graag en ben graag buiten. Reizen zit in mijn bloed. Ik ben eerlijk en transparant. Professionaliteit is voor mij belangrijk.

Gedurende mijn loopbaan als Spoedeisende hulp arts kreeg ik steeds meer behoefte aan tools die ik niet voldoende heb geleerd tijdens mijn medische opleiding. Coaching en groepsdynamica. Effectieve communicatie. Het oplossen van potentiële conficten. Krachtig communiceren in situatie’s van hoge druk. Collega’s constructief ondersteunen en efficiënte samenwerking. Methoden om beter je aandacht te richten. Door steeds toenemende werkdruk, groei en toenemende autonomie van ons vakgebied ontstaan dilemma’s en conflicten. Hoe los je dat op ?
Met coaching en consultancy wil ik bij te dragen aan het “excelleren” van (acute) zorg.

Waar staat EMD coaching and consultancy voor?

Het aanbieden van coaching en consultancy om een bijdrage te leveren aan de groei van ons vakgebied en positie als Spoedeisende hulpartsen is mede beïnvloed door mijn Australische werkervaring. In Australië werkte ik als Emergency Medicine Doctor in een Emergency Medicine Department. (afgekort; EMD)

Verder zou je de afkorting EMD ook nog kunnen lezen als Excellent Medical Doctors; dokters zijn intrinsiek gemotiveerde, bevlogen professionals. Door mijn coaching en consultancy wil ik mijn collega’s Emergency Dokters ondersteunen om in balans te blijven en met nog meer passie zorg te leveren.
Waarom staat er een boom in mijn logo ?

Een gezonde boom staat stevig met zijn wortels in de grond en kan daardoor meebewegen en overleven in alle seizoenen. Die stevigheid en kracht hoop ik door te kunnen geven door mijn aanbod aan diensten van coaching en consultancy.